Keep dreaming, keep playing, keep learning

"It is easier to build strong children
 than to repair broken men."

Despre
noi

Frederick Douglass
    Ne ocupăm cu instruirea "oamenilor mari" (Training şi Team Building) din anul 2003 şi până în momentul de faţă am organizat ceva mai mult de 500 de cursuri, cu o participare totală de peste 20,000 persoane.
       Am lucrat cu aproape 200 de companii, de diverse dimensiuni, locale şi multinaţionale, din  cele mai diverse domenii de activitate:
Team Building in Delta Dunarii

     În paralel cu zona de business, echipa noastră are o experienţă de peste 10 ani în lucrul cu copii, adolescenţi şi tineri (de la clasa pregătitoare şi până la băncile facultăţii), în diverse instituţii de învăţământ de stat sau particulare (şcoli, licee, universităţi) şi în ONG-uri, prin activitate didactică sau de voluntariat.


Training
Team Building
   Punctul de plecare îl reprezintă obiectivele propuse, facem analiza necesităţilor, stabilim structura cursului cu adaptarea materialelor în acord cu domeniul de activitate al Clientului, livrăm şi apoi evaluăm şi monitorizăm impactul sesiunii de instruire. 
    Lucrăm cu grupe de 8-16 persoane, modulele de curs având durate cuprinse între 1-3 zile. În funcţie de nivelul participanţilor (rezultat după analiza de necesităţi) putem livra cursuri cu noţiuni de bază, cursuri cu cunoştinţe medii sau cursuri destinate celor avansaţi. 

  Pornim de la obiectivele sesiunii de Team Building, selectăm abilităţile care se doresc a fi dezvoltate şi, având la dispoziţie o bibliotecă ce conţine mai mult de 400 de exerciţii, dezvoltăm structura modulului.
  Am lucrat cu grupuri de la 6 la 600 de persoane,  împărţite în echipe de 8-12 participanţi, care parcurg în competiţie structura de exerciţii.
  La finalul evenimentului are loc analiza interactivă a exerciţiilor derulate, sub forma unei dezbateri libere, informale, în grup.